Aieller

Aieller, Islak Topraklar (Batı Diyarı) ve Sharalılar arasında, doğuda yaşarlar. Yaşadıkları çölün adı Aiel Kıraçları’dır ama kendileri Üç Kat Topraklar der. Dünyanın geri kalanı Aieller hakkında sadece gelişmiş savaş yeteneklerini bilir. Fiziksel olarak Aieller normalden uzun, soluk renk gözlü ve açık renk saçlı insanlardır. Kıyafetleri diğerlerine göre farklıdır.

Aiel Savaşçıları

 

KÖKENLERİ

Aiel Savaşçısı

ÜNLERİ
Dış dünyada Aieller hakkında çok bir şey bilinmez. Sadece çerçiler, Aes Sedailer ve aşıklar Kıraçlar’a giriş hakkına sahiptir. Ayrıca Tuatha’an da Aieller’in engeline maruz kalmadan kıraçları gezebilir. Batı Diyarı’nda Aieller ahlaksız savaşçılar olarak tanınır ve ‘Kara peçeli Aiel gibi davranmak’ kavgacı olmak için kullanılan bir deyiştir.
Bir keresinde Aieller beşinci bir misafire, Cairhien halkına Kıraçlar’ın kapısını açmıştır çünkü Cairhien halkı Arayış sırasında onlara su vermiştir. Cairhienliler Kıraçlar’ı geçip Shara’dan değerli kumaşlar, baharatlar ve diğer lüks eşyaları taşımaya başlamıştır. Ayrıca Aieller Cairhienlilere Hayat Ağacı Avendesora’nın dalı olan Avendoraldera’yı hediye etmişlerdir. Ancak birkaç asır sonra mantıktan çok hırslı Cairhien kralı Laman Damodred kendine bir taht yapmak için Avendoraldera’yı kesmiştir. Öfkeli dört Klan, Laman’ın kafasını getirmek için Kıraçlar’dan çıkmıştır. Liderleri karizmatik bir klan şefi olan Janduin’di ve seferleri birkaç Islak Topraklı ordusu Aielleri fetih ordusu sanıp karşı koyunca karmaşıklaşmıştı. Aieller onları parçalayarak 978 NE’de Kral Laman’ı Tar Valon’a kadar kovalamıştır. Sonradan Kanlı Kar Savaşı olarak anılan savaşta Aieller sonunda Laman’ı öldürmüş ve ertesi gün eve dönmüşlerdir. Islak Topraklılar buna Aiel Savaşı derken Aieller adalet demiştir. O zamandan beri Aieller, Cairhien halkına diğer Islak Topraklılardan daha kötü davranmış ve onlara ”Ağaç Katilleri” ”Yemin Bozanlar” gibi isimler kullanmışlardır.

GELENEKLER
Aieller yabancılara farklı gelen bir sürü adete sahip. Örnek olarak kadınların sık sık savaşçı olmaları ve erkeklerin yanında savaşmaları, çıplaklıkla ilgili sorunları olmaması ve bunun yabancıları şaşırtması. Diğer yandan toplum içinde sevgi gösterisi onlar için çok utanç vericidir, bir çiftin öpüşmesi hatta sarılması bile Aielleri utandırır. Aiel ahlakının adı ji’e’toh tur. Eski Dil’de ”Onur ve görev” ya da ”Onur ve borç” anlamına gelir. Aiellerin utanç(Aieller için zorunlulukla eş anlamlıdır)ve onurunu sistemleştirir. Yabancılar ji’e’toh’u bir labirente benzetmiştir ve bu konuda araştırma yapan bir Aes Sedai bir ay boyunca çalışmasına rağmen bıraktığında kendini konuya başladığından daha karışmış bulmuştur ama Aieller ji’e’toh ile yaşar ve ölür.

GAİ’SHAİN
Ji’e’toh’un en alışılmadık durumlarından biri de Gai’shain almaktır. Aieller savaş kazandıklarında onur ve prestij kazanırlar ama öldürmek en az onur kazandırır. Onlara göre bir çocuk bile öldürebilir. En çok onur kazandıransa o kişiyi öldürmeden, elinde silahı varken ona dokunabilmektir. Aieller toh’a,zorunluluğa, sahip olmaya o kadar utanırlar ki onlara dokunan kişiye gidip Gai’shain olmayı talep ederler. Gai’shain olduklarında beyaz pelerinler giyerler, o kişinin barışçıl uşağı olurlar ve bir yıl bir gün boyunca hizmet edeceklerine, asla bir silaha dokunmayacaklarına ve kendilerini savunmayacaklarına yemin ederler.
Gai’shain olmak toh’un telafisidir ve sadece savaş kaybetmek nedeniyle değil bir sürü nedenle gai’shain olmaya gönüllü olunabilir. Gai’shainler köle değildir ve böyle bir öneriyi yapan herhangi bir yabancı direk Kıraçlardan atılır. Aksine Aieller bir insanın bütün hayatı boyunca hizmet etmesi ve uşak olması fikrini korkunç bulur.

Hizmet eden Gai’shainler

Bilgeler, çocuklar, hamile kadınlar, 10 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ve demirciler Gai’shain alınamaz. Gai’shainlerin sahipliği değişkendir. Gai’shain bir kişiye yemin etse bile başka insanlara hizmet etmelerinin emredilmesi de yaygındır. Ayrıca bazı adamlar bir Mızrağın Kızı’na aşık olduklarında, onu kendisine aşık etmek için kızın bir yıllık hizmetkarı olmak için gönüllü Gai’shain olur. Kızlar asla gai’shaine aşık olmaz çünkü on potansiyel eş olarak bakmaz ve genellikle adama ”şarkı söylemeyi öğretir” ki Aieller cenaze veya savaş dışında şarkı söylemezler.
Ji’e’toh kuralları o kadar sıkıdır ki Car’a’carn bile Gai’shainleri Son Savaş’ta savaşmaları için ikna edemez.

CİNSİYET FARKI
Sadece erkekler Klan Şefi olabilirken sadece kadınlar mülk edinebilir. Herhangi bir çatının ya da arsanın sahibi Çatı Hanımı’dır ve mülküne ayak basmak için Çatı Hanımı’nın izni gereklidir. Aynı şekilde sadece kadınlar Bilge olabilir. Sadece kadınlar evlenme teklif edebilir. Erkek reddedebilir ya da kabul edebilir ama asla teklif edemez. Yine de kadına olan ilgisini hediyelerle belli edebilir.

Bir erkek kadının ona ilgisini fark ederse kadın ilgisini dile getirene kadar kadını dikkate almamalıdır.
Aieller çoklu evliliği garipsemez. Kadınların birden çok kocaları ya da bir adamın birden çok karısı olabilir. Bu durumda kardeş-karı durumu ortaya çıkar ve kardeş-karılar yakın bir ilişkiye sahiptir. Çoklu eşlilik için bütün eşlerin onaylıyor olması gerekir. .

SU ANDI
Su Andı Aieller arasında önemli bir yemidir, çok ciddiye alınır ve bozulduğu nadiren görülür.

BEŞİ
Kıraç’ta bir Aiel grubu, düşman klanın bölgesini ele geçirirse, gelenek olarak yemek hariç bütün varlıklarının beşte birini alıp giderler.

KÜLTÜR
Aieller birkaç farklı seviyede incelenir. 12 Aiel Klan’ı vardır ve hepsinin birer Klan Şefi. Klanlar mezralara ayrılır. Ayrıca Aiel savaşçılar savaşçı topluluklara üye olurlar. Yine 12 tane topluluk vardır: Dağ Savaşçılar, Gökgürültüsü Yürüyüşçüleri, Taş Köpekler, Kartal Kardeşler vb. Kadınların katılabildiği tek topluluk ise Far Dareis Mai yani Mızrağın Kızları’dır. Kızlar mızraklarıyla evlenip erkek edinmeyeceklerine yemin eder ve topluluktan ayrılmadan evlenemezler.
Klanlar, mezralar ve topluluklar arasındaki bağlılık sınırları tam olarak kestirilemez. Kişinin topluluğa bağlığı zorlandığında klan bağlılığından üste çıkabiliyor.

KLANLAR VE MEZRALAR
-Chareen
-Cosaida
-Jarra
-Beyaz Dağlar

-Codarra
-Jaeran Yarığı

-Daryne
-Bükük Zirve
-Shelan

-Goshien
-Yüksek Düzlük
-Jhirad
-Mosaada
-Kızıl Tuz
-Kızıl Su
-Taşlar Nehri

-Miagoma
-Soğruk Zirve
-Dumanlı Su
-Omurga Sırtı

-Nakai
-Kara Kayalıklar
-Kara Su
-Tuzlu Düzlük

-Reyn
-Musara
-İki Kuleler

-Shaarad
-Kara Kaya
-Haido
-Imran

-Tomanelle
-Jenda
-Serai
-Shorara

-Taardad
-Acı Su
-Kanlı Su
-Chumai
-Dört Çukurlar
-Dört Taşlar
-Demir Dağ
-Sivri Tepe
-Miadi
-Dokuz Vadiler

-Shaiodo
-Domai
-Yeşil Çimler
-Jonine
-Jumai
-Morai
-Moshaine
-Beyaz Tepe

-Shiande
-Neder

-Jenn Aiel

SAVAŞÇI TOPLULUKLARI
-Far Dareis Mai (Mızrağın Kızları)
-Shae’en M’taal (Taş Köpekler)
-Aethan Dor (Kızıl Kalkanlar)
-Seia Doon (Kara Gözler)
-Far Aldazar Din (Kartal Kardeşleri)
-Rahien Sorei (Şafak Koşucuları)
-Sha’mad Conde (Gökgürültüsü Yürüyüşçüleri)
-Hama N’dore (Dağ Dansçıları)
-Sovin Nai (Bıçak Eller)
-Cor Darei (Gece Mızrakları)
-Tain Shari (Gerçek Kanlar)
-Duadhe Mahdi’in (Su Arayanlar)
-Mera’din (Kardeşlik)

RHUİDEAN
Rhuidean, Aiel Kıraçları üzerinde küçük bir şehirdir. Dünya’nın Kırılışı’ndan sonra Jenn Aieller ve yönlendiren erkeklerden kaçmalarına yardımcı olan kadın Aes Sedailer oradaki ilk ve tek şehri inşa etti. Şehir asla tamamen yaşamak amaçlı değildi ve son Jenn Aiel’in ölümünden sonra terkedilmiştir. Daha sonralarda Klan Şefleri ve Bilgelerin yetiştirilmesi için kullanılmıştır.

 

BİLGELER
Yönlendirebilen Aiel kadınları Beyaz Kule’ye gönderilmez ve Aiellerin arasında Bilge olmak için yetiştirilir. Anca Bilgelerin hepsi yönlendirmek zorunda da değildir. Bazı kadınlar yönlendirsinler ya da yönlendiremesinler, Tel’aran’rhiod’da yürüyebilirler ve Bilge olurlar. Bilgeler öncelikle bir sınama testi olarak Rhuidean’A giderler ve oradaki bir Ter’angreal sayesinde son testlerini verirler.

Bir Bilge

KLAN ŞEFLERİ
Aiel Klan Şefleri de kabul için Rhuidean’a gitmelidir ve dört Bilge’nin de izni olmalıdır. Şefler ön kolunda parlak bir ejder dövmesiyle de Rhuidean’dan çıkabiliyor dövmesiz de. Kadınlarda böyle bir şeye rastlanmıyor.
Rhuidean’a girip çıkamayan erkeklerin Aiellerin gerçek tarihini kaldıramadığı söylenir.
Sonunda bir adamın iki elinde de ejder dövmesiyle Rhuidean’dan şafak vaktinde çıkacağı ve o adamın şeflerin şefi, Car’a’carn veya Şafakla Gelen olarak anılacağı söylenir.

Şeflerin sandalyesi Kıraç’ta bulunan tek sandalyelerdir ve sadece törenlerde kullanılır.

KEHANET
Car’a’carn, şeflerin şefi hakkında bir kehanet vardır. ”Kendilerine Aiel diyenlerin kanını su gibi kuma dökecek, onları kuru dallar gibi kıracak ama küçük bir kısmı kurtaracak ve onlar yaşayacak.”

 

One thought to “Aieller”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir