Andor

SİYASİ BİLGİLER
Hükümet Tipi: Anaerkil Monarşi
Ülkenin Başı: Elayne Trakand
Başkomutan: Kaptan-General Birgitte Gümüşyay
Simge: Şaha kalkmış beyaz bir arslan
Bayrak: Kırmızı zemin üstüne beyaz arslan
FİZİKİ BİLGİLER
Bölge: Orta Batı Diyarı
İklim: Ilıman
Önemli Noktalar: Puslu Dağlar, Ghenjei Kulesi, İki Nehir, Beyaz Köprü
TOPLUMSAL BİLGİLER
Başkent: Caemlyn
Şehirler: Arien, Aringill, Baerlon, Breen Pınarı, Buryhill, Carysford, Comfrey, Cullen Geçiş, Damelien, Danabar, Deven Yolu, Emond Meydanı, Forel Pazarı, Dört Krallar, Harlon Köprüsü, Jornhill, Kore Pınarları, Pazar Sheran, Yeni Braem, Sheldyn, Taren Salı, Gözcü Tepesi, Beyaz Köprü
Milliyet: Andorlu
Önemli İhracat Kaynakları: Yün, değerli metaller, tahıl, demir işi ve tütün.
TARİHİ BİLGİLER
Kuruluş Tarihi: FY 994

andor2

Andor, Batı Diyarı’nın kalbinde bölgedeki en büyük ve en kalabalık ülkedir. Sınırboyları dışında en iyi eğitimli ve en kalabalık orduya sahiptir.

Eskiden bağımsızlığını ilan etmiş küçük bir ilken şu an Artur Şahinkanadı’nın çöküşünden sonra kurulan ülkelerin arasında en eski ve en genişidir. Başkenti Caemlyn’dir.

TARİH
İMPARATORLUK ÖNCESİ
Dünya’nın Kırılışı’ndan sonraki ilk milenyumda Andor’un bölgesi On Ulus Paktı üyesi iki ülkeden oluşur. Batıda Manetheren, doğuda Coremanda. Hai Caemlyn şehri Coremanda’nın güçlü yerlerinden biriydi çünkü Erinin Nehri’ne yakın olduğu için ticaret gelişmişti. Trolloc Savaşları sırasında iki ülke de yok olmuştur.

Savaşların neticesinde iki eski krallık yerine Farashelle, Aldeshar ve Caembarin kurulmuştur. Caembarin adını başkenti olan Caemlyn’den almıştır. Caembarin ve Aldeshar dönemin en güçlü ordularına sahiptirler. Sahte ejder Guaire Amalasan’a karşı, İkinci Ejder Savaşı’nda ordular göndermişlerdir.Aslında sahte ejder Amalasan’ı yenmiş, Caembarin’in doğusundaki küçük bir ülke olan Shandalle’nin kralı Arutr Paendrag Tanreall yani Artur Şahinkanadı’dır. Birkaç ay sonra Caembarin Shandalle’e saldırmış, iddialara göre dönemin Amyrlin Makamı Bonwhin Meraighdin’in Aldeshar’ı manipülasyonları sayesinde ertesi yıl Aldeshar’da saldırıya destek vermiştir. Birleşmede Artur Şahinkanadı Caembarin’i fethetti ama Aldeshar imparatorluğa katılan son ülkeydi ve FY 963’e kadar direnebildi.

İMPARATORLUK TARİHİ
Aldeshar Kralı Joel Ramedar’ın karısı Amaline Paendrag Tagora’yı ve üç çocuğunu zehirlemekte suçlayan Artur Şahinkanadı yıllarca Aldeshar halkına zulmetti ve Ramedar’ın ölüm nedeni bilinmese de Artur Şahinkanadı’nın öfkesine bakılırsa idam edildiği tahmin edilebilir. Bu öfke yılları Kara Yıllar olarak adlandırılmış, Şahinkanadı’nın Aiel Kıraçları’nı işgali başarısız çıkması ve Leydi Tamika ile evlenmesi ile sona ermiştir.

Şahinkanadı imparatorluğunu düzene sokmak için illere ayırmak istemiştir. İmparatorluğun önemli kısımlarını içine alan Andor ilini en başlarda oluşturmuştur. Andor ilinin kesin sınırları tam olarak bilinmese de Caemlyn tarafından yönetilmiştir. Jeorad Manyard ilk Andor valisi olmuş ama çok uzun süre yönetmemiştir. Aldeshar’a yaptıkları için pişman olan Şahinkanadı halkın eski topraklarına dönmesine izin vermiş ve Kral Ramedar’ın kızı Endara Casalain’i FY 967’de Andor Valisi ilan etmiştir.

FY 975’de Şahinkanadı’nın orduları Tar Valon’u kuşattı. Bu kuşatma İmparatorluk’un ömrünün sonununa kadar sürmüştür. Endara’nın kızı Ishara Casalain kuşatmanın kumandanı Souran Maravaile ile FY 990ların başında aşk yaşamıştır.

BAĞIMSIZLIK İLANI
FY 994’te Artur Şahinkanadı’nın ölümünden sonra Ishara ve yeni Amyrlin Makamı Deane Aryman kumandan Souran Maravaile’i kuşatmayı kaldırması için ikna etmiştir. Ishara ve Souran Andor’a geri dönüp evlenmişlerdir. Endara tahttan veya valilikten çekilip kızı Ishara’ya sadakat yemini etmiştir. Ishara kendini ilk Andor kraliçesi ilan etmiş ve bozulmayan bir kadın yönetimini başlatmıştır.

Ishara Casalain, FY 994 – FY 1020
Alesinde Casalain, FY 1020 – FY 1035
Melasune Casalain, FY 1035 – FY 1046
Termylle, FY 1046 – FY 1054
Maragaine, FY 1054 – FY 1073
Astara, FY 1073 – FY 1085
Telaisien, FY 1085 – FY 1103
Morrigan, FY 1103 – FY 1114
Lyndelle, FY 1114 – FY 1165/30 NE
Modrellein, c. 300 NE
Mordrellen Mantear, ??? – 972 NE
Morgase Trakand, 972 – 999 NE
Elayne Trakand, 1000 NE

ESKİ ANDOR GELENEKLERİ
Kuruluş yıllarında çoğu Andor geleneği sabitleşmiştir. Kraliçe Ishara çoğu asilin yapmayacağı şekilde kimsenin Şahinkanadı’nın İmparatorluğu kadar büyük bir ülke kurulmayacağını kabullenmiş, elindeki toprakları düzgün yönetmeye çalışmıştır. Bu yüzden başlangıç olarak Andor Caemlyn ve çevresindeki
kasabalardan oluşur. Temkinli genişleme Andor kraliçelerinin geleneği haline gelmiştir.

Andor geleneği tek bir kraliçenin Gül Tacı’nı takması ve Arslan Tahtı’nda oturması gerekir. Ancak Andor’un hükümdarlarının her zaman kadın olması planlanmamıştı. İlk iki kraliçenin erkek çocuklarının öldürülmesi üzerine kız çocukları tahta çıkmıştır. Bundan sonra da kraliçelerin yönetmesi gelenek olmuştur. En büyük kız Kız-Veliaht adını alır ve eğitim için Tar Valon’a gönderilir. En büyük erkek kardeşi ise onu korumaya yemin eder ve erken yaşta Andor ordusunu yönetmek için eğitilir. Ünvanı Kılıcın İlk Prensi’dir. Kız-Veliaht’ın erkek kardeşi yoksa başka bir adam da yerini alabilir.

Eğer kraliçenin kız çocuğu yoksa Ishara’ya en çok kan bağı olan aday kraliçeliğe atanır. Bu yöntem Andor tarihinde dört kere anlaşmazlıklar çıkarmıştır ve Veraset Savaşları’nı doğurmuştur.

ANDOR’UN ORDU GÜCÜ
”Andor’un beyaz aslanı, ileri!” -Kraliçe Muhafızları’nın savaş nidası
Andor ordusu Kraliçe Muhafızları ve asil ailelerin yan ordularından oluşur. Bu ailelerin kriz zamanlarında zorla askere alma gücü vardır. En yüksek sayı 200,000 erkek olmuştur ancak çoğu eğitimsiz zorunlu askerlerdir.

Tarihin başından beri Andor neredeyse hep aynı ülkelerle sorunlara sahip olmuştur. Andor ve Cairhien, Tear ve Illian dışında bütün ülkelerden çok daha fazla savaşmıştır. Murandy’nin güneyse sınır anlaşmazlıkları çıkarması ve Kraliçe Muhafızları’nın sınırı tekrar sakinleştirmesi Murandy politikasında da etkili olmuştur. Işığın Evlatları daima Andor’u sevmemek için nedene sahip olmuşlardır çünkü Kız-Veliaht Tar Valon’da eğitim görmelidir.

Andor’un gücü zenginliğinden gelir. Puslu Dağlar bu varlığın merkezidir ve Andor’un uzak batısındadır. Altın, gümüş, demir ve bakır bu dağların zengin madenlerinde işlenir. Bu madenlerin çoğu dağların yakınına depo edilmiştir.

Puslu Dağlar’ı korumak için harcanan güç nedeniyle Andor’un diğer uç bölgeleri unutulmuştur. Buna iyi bir örnek sadece birkaç kişinin krallığın parçası olduklarını bildiği İki Nehir’dir. İyi bilindik kasabalardan biri de Arinelle Nehri’nin üstündeki büyük köprüden adını alan Beyaz Köprü’dür.

09_-_andor

COĞRAFYA

BEYAZ KÖPRÜ’NÜN BATISI
BAERLON
Baerlon bölgenin temel şehridir ama aslında doğudaki Caemlyn’de çok daha küçüktür. Genellikle doğudan Andor’un daha kalabalık batısına, Puslu Dağlar’dan maden veya İki Nehirden yün ve tütün taşıyan tüccarların dinlenme yeridir. Ayrıca Min Farshaw’ın evidir.

İKİ NEHİR
İki Nehir Baerlon’un güneyinde Manetherendrelle(İki Nehirlilere göre Beyaz Nehir) Nehri’nin yukarıları ile Taren Salı arasına kurulmuştur. Dört köyü kapsar: Taren Salı, Gözcü Tepesi, Emond Meydanı ve Deven Geçidi. Batı da Kum Tepeler ve Puslu Dağlar, doğuda tehlikeli bir bataklık olan Su Ormanı yatar. Bu açıdan İki Nehir ulaşılamaz sayılabilir. Tek geçiş Taren Salı’ndandır. Vergi memurları ve askerler nesillerdir İki Nehir’de görünmemiştir.

BEYAZ KÖPRÜ’NÜN BATISI
CAEMLYN
Caemlyn Andor’un başkenti ve Tar Valon’dan sonra en güzel şehirdir. Caemlyn şehri aslında iki şehirden oluşur: İç Şehir ve Yeni Şehir. Yeni Şehir insanlar tarafından en fazla iki yüz yıl önce yapılmıştır. Antik İç Şehir Ogierler tarafından yapılmıştır. Tüm şehir büyük bir surla kaplanırdan İç Şehir’in bir suru daha vardır. İç Şehir’deki en önemli bina Andor’un Asil Sarayı’dır.

KARA KULE

ANDORLU BÜYÜK AİLELER
Andorda 19 büyük hane vardır.
Hükümdar Hanesi: Trakand
Trakandların İlk Destekçileri:
– Taravin
– Mantear
– Haevin
– Northan
– Gilyard

Marne’dan Trakand’a:
– Baryn
– Anshar
– Caeren

Taravin’den Trakand’a:
– Pendar
– Norwelyn
– Renshar
– Coelan
– Carand

Trakand’ı Destekleyemeyenler:
– Marne
– Arawn
– Sarand

Trakand’ı Desteklemeyenler:
– Traemane

Kararsızlar:
– Candraed

YASALAR VE GELENEKLER
VERASET YASALARI
Andor kraliçesinin geleneksel olarak bir Aes Sedai danışmanı bulunur. Kız-Veliaht yönlendiremese bile Beyaz Kule’de eğitime gönderilir.

ÜNVANLAR VE POZİSYONLAR
– Kraliçe
– Kız-Veliaht
– İlk Kılıç
– Yüksek Makam

PARALELLER
Andor’un Ortaçağ dönemi İngiltere’siyle benzerlikleri vardır ve yazar Andorluların modern İngiliz aksanı ile konuştuğunu düşünmektedir.
Yüzüklerin Efendisi’nde Númenor elfler arasında ‘Hediyenin diyarı’ anlamında Andor olarak bilinir.

One thought to “Andor”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir